piltilbake Hamarøy, Steigen, Sørfold, Salten og Bodø N

     Tromsø Senja Vesterålen Lofoten Hamarøy, Steigen Bodø Helgeland N Helgeland S

Turmål i Lofoten Turmål i Vesterålen og omegn Turmål i Senja og omegn Turmål i Bodø og omegn Nordskot (Steigen) Tranøy (Hamarøy) Straumshamn (Hamarøy) Fjetterstad (Lundøya) Båtholmen (Lundøya) Nordhamran (Engeløya) Engøya Karlsøyholmen (Finnøya) Eidvika (Engeløya) Grådussan (Engeløya) Steinsdraget (Valsvær) Nattmålsøya Angerøya Tennvika (Prestmåsøya) Stegerøya Lysvika Kjerringøya (Store) Kjerringøy Djupningen (Karlsøyvær) Sjøvegan (Strandåvika) Strandåvika Slåttvika Storsanden (Vinknes) Vetøya Klokkvikodden og Lushola Fjellsanden (Måløya) Grøtøya Drag (Hamarøy) Straumsvatnet (Hamarøy) Sandvika (Dalsvær, Hamarøy) Brunvær Måsøya (Valsvær) Sørskotøya Hjelløya (Karlsøyvær) Bekkenesholmen Sommarset Korsnes (Hamarøy) Hamarøyskaftet (Hamarøy) Skutvik (Hamarøy) Husøya (Husøyvær) Tørrisholmen (Karlsøyvær) Trinnøya Navarsvågen (Tannøya) Kjeldebotn (Ballangen)

Hamarøy kommune består av vestre del av halvøya mellom Tysfjorden og Sagfjorden, samt områdene sørøst for botnen av Sagfjorden helt til grensen mot Sverige. Grenser i sørvest til Steigen, i sør til Sørfold og Tysfjord i nordøst. Kommunen fikk sine nåværende grenser 1965, da Tysnes, nordspissen av halvøya mellom Tysfjorden og Vestfjorden, ble overført til Tysfjord kommune og Straumfjord-området sør for Sagfjorden ble overført til Steigen kommune

Steigen kommune ligger ut mot Vestfjorden like nord for Bodø. Fikk sine nåværende grenser i 1964, da tidligere Leiranger, det meste av tidligere Nordfold kommune, samt en del av Hamarøy og tidligere Kjerringøy kommune ble slått sammen med Steigen til én kommune.

Bodø kommune omfatter vestre del av halvøya mellom Sørfolda og Saltfjorden/Skjerstadfjorden, et betydelig område sør for Saltfjorden, samt en rekke mindre øyer utenfor. Byen Bodø fikk status som kjøpstad i 1816 og ble i 1968 slått sammen med Bodin til én kommune. Nåværende grenser i 1984 da Tårnvikområdet sør for Sørfolda i nord ble overført fra Sørfold kommune. Fra 01.01.2005 er også Skjerstad kommune en del av den nye storkommunen Bodø. (Kilde: storenorskeleksikon.no)

Den "egentlige" utforskingen av Steigen og Hamarøy-området per båt tok til på midten av nittitallet, i forbindelse med en solotur med kajakk fra Ørnes til Henningsvær. Senere har det blitt mange besøk, både per kajakk og seilbåt.

På kartet finner du lenker til en del mine favorittplasser, samt en del informasjon om beliggenhet, tilgjengelighet, praktiske tips, historikk. Før musa over de hvite prikkene og hold den der til teksten med stedsnavnet (virker bare i Explorer) dukker opp. Og vil du se resten av informasjonen, klikker du deg bare inn. (Hvis du heller vil lete i en alfabetisk liste, finner du en litt lenger ned på sida)

I tillegg samler jeg også turopplevelser fra området på denne sida. Så hvis du er ute etter spesielle strekninger, ta en titt!

Lista over steder er ennå forholdsvis begrenset. Det skyldes drøye ti år med fotovegring - som et direkte resultat av "forstoppelse" etter 2000x bleieskiftbilder og uker med video av den førstefødte. Siden minstekravet for å legge ut en hvit prikk på kartet er ett egenprodusert foto - og forstoppelsen kom samtidig med at utforskingen av kystlinja tok til - er det en del digitale "hull" i hukommelsen som nå må tettes igjen via nye besøk. Og denne gangen med digitalkamera.

Sjekk gjerne innom sidene fra tid til annen, de oppdateres jevnlig. Blant annet med lokalhistorie, tips og utfyllende informasjon som jeg får fra dere. Så har du noe, sender du det til meg på epost?

Det meste av det som måtte være av små kartutsnitt er hentet fra Statens kartverk (Anbefales på det varmeste! Uvurderlig hjelp hvis du har problemer med å finne fram)

pilopp Turer/ruter:


pilopp Alfabetisk stedsliste:

Angerøya
Bekkenesholmen
Brunvær
Båtholmen (Lundøya)
Djupningen (Karlsøyvær)
Drag (Hamarøy)
Eidvika (Engeløya)
Engøya
Fjellsanden (Meløya)
Fjetterstad (Lundøya)
Grøtøya
Grådussan (Engeløya)
Hamarøyskaftet (Hamarøy)
Hjelløya (Karlsøyvær)
Husøya (Husøyvær)
Karlsøyholmen (Finnøya)
Kjeldebotn (Ballangen)
Kjerringøy
Kjerringøya
Klokkvikodden
Korsnes (Hamarøy)
Lushola
Lysvika
Måsøya (Valvær)
Nattmålsøya
Navarsvågen (Tannøya)
Nordhamran (Engeløya)
Nordskot (Steigen)
Sandvika (Dalsvær, Hamarøy)
Sjøvegan (Strandåvika)
Skutvik (Hamarøy)
Slåttvika
Sommarset
Stegerøya
Steinsdraget (Valsvær)
Storsanden (Vinknes)
Strandåvika
Straumshamn (Hamarøy)
Straumsvatnet (Hamarøy)
Sørskotøya
Tennvika (Prestmåsøya)
Tranøy (Hamarøy)
Trinnøya
Tørrisholmen (Karlsøyvær)
Vetøya

piltilbake