piltilbake Senja, Salangen, Lavangen, Gratangen, Narvik og omegn - turmål

     Tromsø Senja Vesterålen Lofoten Hamarøy, Steigen Bodø Helgeland N Helgeland S

Turmål i Vesterålen og omegn Foto: Bent Svinnung Foto: Bent Svinnung Turmål på yttersida av Tromsø Turmål på yttersida av Tromsø Turmål på yttersida av Tromsø Småsanden (Senja) Sandvika (Senja) Tranøy (Senja) Sandøya (Lyngøyan) Gårdsøya (Lyngøyan) Lemmingvær Senjehesten (Senja) Skrolsvik (Senja) Nautøya (Meløyvær) Sandøya (Flatøysundet) Kobbhamn (Helløya) Styrmannsholmen (Steinavær) Djupvågen (Sørreisa) Finnsnes Hamn (Senja) Husøy (Senja) Breivika (Senja) Mefjordvær (Senja) Færøyan (Bergsøyan) Nonsvika (Senja) Holmenvær Hamnsvellingen (Svellingan) Brenneset (Senja) Gibostad (Senja) Smaløya (Grøtavær) Brunøya (Grøtavær) Kvaløya (Steinavær) Hermannsvik (Senja) Harstad (Hinnøya) Lille Rogla Hagan (Hinnøya) Lyngvær (Senja) Spanstinden (Lavangen) Finnlandsneset Kjøpmannsøya (Bergsøyan) Teistevika (Senja) Evenskjer båthavn (Skånland båtlag) Sandviktinden (Narvik) Rienatcohkka og Losistua (Skjomen) Gårdsøya (Meløyvær) Engenes (Andørja) Gammalhamn (Bjarkøya)

Senja er norges nest største øy; 1586 km 2 med 8672 innb. (1997). I nord og nordvest står havet på, ellers omgis Senja av Malangen i nordøst, det trange Gisundet i øst, av Solbergfjorden og Vågsfjorden i sør og av det åpne havstykket Andfjorden i sørvest. Senja består av kommunene Berg, Tranøy, Torsken og Lenvik, hvorav sistnevnte kommune strekker seg over på fastlandet i øst.

Lenvik kommune i Troms fylke. Kommunen fikk sine nåværende grenser i 1964, da en del av Sørreisa, en del av Tranøy og en del av tidligere Hillesøy herred ble slått sammen med Lenvik til én kommune. Kommunen ligger på begge sider av Gisundet, som skiller Senja, Norges nest største øy, fra fastlandet. Ca. 60 % av kommunen ligger på Senja.

Dyrøy kommune i Troms fylke, sørøst for Senja, øst for skipsleia mellom Harstad og Tromsø. Består av Dyrøya (53 km2), som kommunen har navn etter, samt en fastlandsdel mot øst. Ble egen kommune 1886 da Tranøy kommune ble delt, og fikk sine nåværende grenser 1964, da Tranøys fastlandsdel ble overført til Dyrøy.

Salangen kommune i Troms fylke, ligger rundt fjordene Salangen og Sagfjorden, og Øvre-Salangen (Salangsdalen), som går fra fjorden til grensen mot Bardu. I Øvre-Salangen renner Salangselva. Salangen kommune omfattet 1964 - 77 også Lavangen.

Lavangen kommune i Troms fylke. Kommunen ligger i Sør-Troms omkring fjorden Lavangen. Egen kommune 1907, skilt fra Ibestad. Slått sammen med Salangen 1964 til Salangen kommune, men igjen skilt ut som egen kommune i 1977.

Ibestad kommune i Troms fylke, omfatter øyene Rolla (107 km2) og Andørja (135 km2) øst for Harstad. Fikk sine nåværende grenser 1964, da Andørja kommune og en del av Skånland ble slått sammen med Ibestad til én kommune.

Harstad kommune i Troms fylke, og Nord-Norges tredje største by. Harstad ligger helt sør i Troms fylke, på nordøstsiden av Hinnøya, ut mot Vågsfjorden, og omfatter dessuten den sørvestlige del (53 km 2) av Grytøya samt flere mindre øyer. Harstad ble skilt ut fra Trondenes herred som eget ladested 1904. Nåværende grenser fra 1964, da Harstad ble slått sammen med kommunene Trondenes i nord og Sandtorg i sør til en ny storkommune

Bjarkøy kommune i Troms fylke, nord for Harstad, omfatter øyene mellom Senja i nordøst, Grytøya i sør og Vågsfjorden i øst; strekker seg med enkelte ubebodde holmer og skjær 23 km nord for den egentlige Bjarkøya. Sine nåværende grenser fikk Bjarkøy i 1964 da området på Senja og Lemmingvær ble overført til Tranøy kommune.

Gratangen kommune i Troms fylke, ligger i fylkets søndre del, på grensen mot Nordland fylke, omkring fjorden Gratangen, som skjærer seg 23 km i sørøstlig retning inn i landet fra Astafjorden. Egen kommune fra 1926, da daværende Ibestad herred ble delt i fire kommuner.

Tjeldsund kommune i Nordland fylke, i Ofoten, nord for Ofotfjorden. Omfatter Tjeldøya (187 km2), en del av Hinnøya (98 km2) atskilt fra Tjeldøya ved Tjeldsundet i nord, og en del av fastlandet i øst (32 km2), atskilt fra øya ved det smale og grunne Ramsundet. Nåværende grenser er fra 1964 da den sørvestre halvpart av Tjeldøya ble overført fra Lødingen kommune og Ramnesområdet fra Evenes kommune. (Kilde: storenorskeleksikon.no)

Evenes kommune i Nordland fylke, nordvest for Narvik, på nordsiden av Ofotfjorden, grenser i nord til Troms fylke. Evenes ble opprettet 1884 ved utskillelse fra daværende Ofoten kommune; Ballangen på sørsiden av Ofotfjorden ble utskilt som egen kommune i 1925. Sine nåværende grenser fikk Evenes i 1964, da området Ramnes ble overført til Tjeldsund kommune.

Narvik kommune i Nordland fylke, omkring innerste del av Ofotfjorden, grenser i nord til Troms fylke, i øst og sør til Sverige, og i vest og sørvest til hhv. Evenes og Ballangen kommuner. Narvik ble kjøpstad 1902 og ble 1974 slått sammen med omkringliggende Ankenes kommune.

Utforskingen av yttersida av Senja tok løs for fullt i forbindelse med kjøpet av seilbåten Ariel. Tidligere hadde det kun vært sporadisk utforsking per bil, og kontrollen på de geografiske parameterne var heller laber - hva som lå hvor og i forhold til hva...

På kartet finner du lenker til en del mine favorittplasser, samt en del informasjon om beliggenhet, tilgjengelighet, praktiske tips, historikk. Før musa over de hvite prikkene og hold den der til teksten med stedsnavnet (virker bare i Explorer) dukker opp. Og vil du se resten av informasjonen, klikker du deg bare inn. (Hvis du heller vil lete i en alfabetisk liste, finner du en litt lenger ned på sida)

I tillegg samler jeg også turopplevelser fra området på denne sida. Så hvis du er ute etter spesielle strekninger, ta en titt!

Lista over steder er ennå forholdsvis begrenset. Det skyldes drøye ti år med fotovegring - som et direkte resultat av "forstoppelse" etter 2000x bleieskiftbilder og uker med video av den førstefødte. Siden minstekravet for å legge ut en hvit prikk på kartet er ett egenprodusert foto - og forstoppelsen kom samtidig med at utforskingen av kystlinja tok til - er det en del digitale "hull" i hukommelsen som nå må tettes igjen via nye besøk. Og denne gangen med digitalkamera.

Sjekk gjerne innom sidene fra tid til annen, de oppdateres jevnlig. Blant annet med lokalhistorie, tips og utfyllende informasjon som jeg får fra dere. Så har du noe, sender du det til meg på epost?

Det meste av det som måtte være av små kartutsnitt er hentet fra Statens kartverk (Anbefales på det varmeste! Uvurderlig hjelp hvis du har problemer med å finne fram)

pilopp Turer/ruter:


pilopp Alfabetisk stedsliste:

Breivika (Senja)
Brenneset (Senja)
Brunøya (Grøtavær)
Djupvågen (Sørreisa)
Engenes (Andørja)
Evenskjer
Finnlandsneset
Finnsnes
Færøyan (Bergsøyan)
Gammelhamn (Bjarkøya)
Gibostad (Senja)
Gårdsøya (Lyngøyan)
Gårdsøya (Meløyvær)
Hagan (Hinnøya)
Hamnsvellingen (Svellingan)
Harstad (Hinnøya)
Hermannsvik (Senja)
Holmenvær
Husøy (Senja)
Kjøpmannsøya (Bergsøyan)
Kobbhamn (Helløya)
Kvaløya (Steinavær)
Lemmingvær
Lille Rogla
Losistua (Skjomen)
Lyngvær (Senja)
Hamn (Senja)
Mefjordvær (Senja)
Nautøya (Meløyvær)
Nonsvika (Senja)
Rienatcohkka (Skjomen)
Rogla, lille
Sandvika (Senja)
Sandviktinden (Narvik)
Sandøya (Lyngøyan)
Sandøya (Flatøysundet)
Senjehesten(Senja)
Skrolsvik (Senja)
Smaløya (Grøtavær)
Småsanden (Senja)
Spanstinden (Lavangen)
Styrmannsholmen (Steinavær)
Teistevika (Senja)
Tranøy

piltilbake